Даний сайт створено та пiдтримується за рахунок коштiв наданих
КАНАДСЬКИМ ФОНДОМ СПIВРОБIТНИЦТВА.
EnglishПерша сторінка
Законодавство
Судова практика
Консультації
Новини

Рішення Конституційного Суду України № 6-зп від 25.11.1997 р. у справі за конституційним зверненням громадянки Дзюби Галини Павлівни щодо офіційного тлумачення частини другої статті 55 Конституції України та статті 248-2 Цивільного процесуального кодексу України (справа громадянки Дзюби Г.П. щодо права на оскарження в суді неправомірних дій посадової особи)

Рішення Конституційного Суду України № 9-зп від 25.12.1997 р. у справі за конституційним зверненням громадян Проценко Раїси Миколаївни, Ярошенко Поліни Петрівни та інших громадян щодо офіційного тлумачення статей 55, 64, 124 Конституції України (справа за зверненнями жителів міста Жовті Води)

Рiшення Конституцiйного Суду України № N 6-рп вiд 23 травня 2001 р. у справi за конституцiйним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо вiдповiдностi Конституцiї України (конституцiйностi) положень абзацiв третього, четвертого, п'ятого статтi 248-3 Цивiльного процесуального кодексу України та за конституцiйними зверненнями громадян Будинської Свiтлани Олександрiвни i Ковриги Сергiя Володимировича щодо офiцiйного тлумачення положення абзацу четвертого статтi 248-3 Цивiльного процесуального кодексу України (справа щодо конституцiйностi статтi 248-3 ЦПК України).

Постанова Пленуму Верховного Суду України N 13 від 03.12.97 р. "Про практику розгляду судами справ за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних, посадових і службових осіб у сфері управлінської діяльності, які порушують права та свободи громадян"

Постанова Пленуму Верховного Суду України N 7 від 30.05.97 р. "Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина"

Постанова Пленуму Верховного Суду України N 9 від 01.11.96 р."Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя"

Правові позиції від 01.12.97 р., висловлені судовою колегією в цивільних справах Верховного Суду України в зв'язку з аналізом причин перегляду судових рішень у цивільних справах у 1996 році (Витяг)

Ухвала військової колегії Верховного Суду України від 29.06.99 р. Щодо скарги на дії Головного фінансового управління Міністерства оборони України

Ухвала судової колегії в цивільних справах Верховного Суду України від 16.01.2000 р. Про перевірку правильності видачі посвідчень "Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС"

Ухвала судової колегії в цивільних справах Верховного Суду України від 22.03.2000 р. Стосовно скарги на дії державного органу чи посадової особи

Огляд Центром правового захисту практики розгляду судами цивільних справ за скаргами громадян на рішення, дії або бездіяльність державних органів, юридичних чи службових осіб у сфері управлінської діяльності